Skip to main content

Bostadområde Valleviken

 

Området består av flera hus. Utgångspunkten har varit att hitta en balans mellan modern och traditionell arkitektur och att området som helhet ska ha variation inom vissa ramar, att det skapas dynamik istället för kaos eller monotoni, som är vanligt i nya villaområden