Skip to main content

 

m.arkitektur samarbetar med lomakka, med att integrera ullen och dess goda egenskaper i det byggda. Det kan vara i from av ljudabsorbenter, ljusarmaturer, ibland kombination av de båda eller som innerväggar i ull eller fast inredning.

 

Läs mer på www.lomakka.se