Skip to main content

Martina Eriksson | m-arkitektur

Jag driver sedan år 2003 egen arkitektverksamhet i företaget m.arkitektur. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i att utveckla byggnader med ett helhetligt tänkande i förhållande till befintlig byggd miljö, en tydlig landskaps-tillhörighet, lokalklimatisk hänsyn och ofta med lokala material och hantverk. Byggnaden ska skapa förhöjd livskvalité för brukaren, såväl funktionellt som estetiskt.

Jag är utbildad vid Bergen arkitekthögskola i Norge och på KTH i Stockholm, med examen från KTH 1998. Kontoret samarbetar med formgivare inom trä, stål, betong och trä samt konstruktör, vid behov.

Före påbörjad arkitektutbildning jobbade jag som byggnadsingenjör i ca fem år. Ett år på byggföretaget Skanska i Mora och fyra år på White arkitekter i Falun och i Berlin. Efter arkitektexamen har jag jobbat ca fem år som arkitekt på olika arkitektkontor i Stockholm, med skissande och projekterande av främst flerbostadshus och kontorsbyggnader.

Kontoret har bl.a. ritat flera villor på Gotland, villor och tillbyggnader kring Stockholmsregionen och i Dalarna.

    Kontakta mig för frågor eller funderingar. Välkommen.