Skip to main content
Sigdes Östergarn, Gotland

Sigdes Östergarn, Gotland

Villa Sigdes ligger på Östergarnslandet på östra Gotland. Landskapet präglas av ett ålderdomligt jordbrukslandskap med mindre kalkstensgårdar och en karg, men däremellan också frodig natur. Byggnaden tar utgångspunkt i de rustika byggnaderna i omgivningarna, kyrkan och väderkvarnen som avslutas med en topp i trä samt fiskebodar och lador med en rustik karaktär och ett och generellt rumskoncept. Beställaren var en ung man som ville ha ett hus han själv kunde forma och förändra i takt med livets olika skeden.