Skip to main content

Villa C&L Salthamn

Byggnaden är ett av flera hus i Salthamn, ca 10 km norr om Visby.

För området Salthamn är det framtaget två typer av koncept för bostadshusbebyggelsen. ”Terrasshusen” som byggs i terräng med brant sluttning och få träd, tex Villa Boo och Bergman. Byggnaderna terrasseras i terrängen, är i ett plan och har en horisontell utbredning.

Stolphusen ligger i ett område med höga tallar, under vegetationen och träden bevaras i möjligaste mån. Träden går helt fram till fasaderna och naturen fortsätter även under byggnaderna. Utemiljön är på bryggor mellan husen samt på takterrasser. Byggnaderna byggs vertikalt och vissa delar har även två plan. De består av flera volymer, sammanlänkade och som kan adderas över tid efter behov, samtidigt skapas olika temperaturzoner. Villa C&L är ett ”Stolphus”.