Skip to main content

Twin houses Furillen

På ön Furillens västra kust ligger två tvillinghus. De fungerar autonomt samtidigt som de tillsammans skapar avgränsningar med förgårdar gentemot allmänheten samt privathet sinsemellan.

Byggnaderna har ”flyglar” som sammanstrålar i en torndel från vilken man kan se havet. De två byggnaderna har släktskap med Villa Furillen, den första byggnaden av fem, som m.arkitektur har ritat  på Furillen.

Arkitekturen utgår från öns historiska byggnader från den nedlagda kalkindustrin, strax söder om byggnaderna.

Emma Jönsson Dysell Fotograf www.emmajonssondysell.com