Skip to main content
Villa Lindberg, Hejnum

Byggnaden är belägen mitt i det ålderdomliga jordbrukslandskapet i Hejnum på den nordliga delen av mellersta Gotland.

Referenser till bruksbyggnader på Gotland, fiskelägen med stenbyggnader och flacka tak med falor (trätak) samt långa längor, ladugårdar är några utgångspunkter för Villa Lindberg.

Byggnaden består av flera stenvolymer, sammanlänkade med genomgående glaspartier, öppningar som kan öppnas upp helt och bilda uteplatser under tak sommartid men kan stängas och skapa olika temperaturzoner vintertid.