Skip to main content

Villa Blent Östergarn

Byggnaden är belägen mitt i det ålderdomliga jordbrukslandskapet på Östergarnslandet, på östra Gotland.

Byggnaden tar upp samma proportioner som det  närbelägna Grynge fiskeläge som karaktäriseras av putsade stenfasader och flack taklutning med faltak. Flera mindre fiskebodar bildar längor.

Villa Blent är bredare och högre än en fiskebod men har samma proportioner och bildar med huvudbyggnaden i sten, en lång länga. Referenser finns även till en av Gotlands största fiskebodar, Ojmunds.

Byggnaden har bra hantverk med få men tydliga material som blir vackrare ju mer de används. Putsade omålade ytor på stenfasaden, trägolv från trakten, lokalproducerade fönster med spröjs och kopplade bågar som är linoljemålade. All panel har tjära enligt ett äldre recept och allt virke är rustikt och från lokala leverantörer.

Fotograf: Emma Jönsson Dysell

www.emmajonssondysell.com