Skip to main content

Villa Lerbäck Borås

Villa Lerbäck ligger på landsbygden utanför Borås. Åt väster är landskapet böljande, sommartid gröna kullar med mycket lövskog och en sjö i dalgången. Åt öster en tät granskog med stora mossbevuxna stenar. Byggnaden har välutvecklade uterum och halvklimatiserade zoner.

Innergården som avgränsas åt norr av ett orangeri och åt söder av en förhöjd terrass, blir en förlängning av köket och vardagsrummet sommartid såväl som vintertid. Vintertid belyses den slumrande trädgården och mörkret utanför trängs undan och det sociala rummet innanför förlängs visuellt utåt. Sommartid kan man öppna upp mot odlingar och en grönskande trädgård, det sociala livet kan flytta ut bland doftande kryddor i kryddträdgården och fuktiga höstkvällar kan man avsluta med middag under tak i orangeriet, där det även finns ytor för matlagning eller plantering om våren.

Emma Jönsson Dysell Fotograf www.emmajonssondysell.com