Skip to main content

Villa Östergarn Bengts

Byggnaden är belägen mitt i det ålderdomliga jordbrukslandskapet på Östergarnslandet, på östra Gotland.

Referenser till bruksbyggnader på Gotland, fiskelägen med stenbyggnader och flacka tak med falor (trätak) samt långa längor, ladugårdar är några utgångspunkter för Östergarn Bengts.

Byggnaden består av flera huskroppar som bildar en gård. Huvudbyggnaden består av putsade stenvolymer, sammanlänkade med genomgående glaspartier. Det mest centrala rummet har genomgående glaspartier mot den egna privata gården och samtidigt mot det storslagna , öppna och ålderdomliga jordbrukslandskapet med åkrar, betande får och traktorer.

 

Fotograf: Emma Jönsson Dysell

www.emmajonssondysell.com