ETT URVAL AV PROJEKT

 

Villa Lindberg Hejnum

 

Villa Lake/Streich Salthamn

 

Villa Lillklint Ygne

 

Villa AK Hamra

 

Villa Hagerman Ljugarn

…”ett helhetligt tänkande i förhållande till befintlig byggd miljö, en tydlig landskapstillhörighet, lokalklimatisk hänsyn och med lokala material och hantverk.”