Byggnaden ligger på norra delen av Sudersand på Fårö och är ritad för en familj med två vuxna och tre barn. Huset har tre olika zoner som kan värmas separat, en social del, en privat del som är sammanbyggda med en glaslänk. De utvändiga rummen ges samma värde som de invändiga rummen, man kan äta, laga mat, umgås eller duscha utomhus. Det finns platser i lä, sol eller skugga.

   

 

Fotograf: Emma Jönsson Dysell
www.emmajonssondysell.com