Skip to main content

Strandvillan Brissund

Byggnaden ligger helt intill stranden på Gotland, strax norr om Visby.

Under vinter och vår är havet kallt och under vintern kan även kalla stormvindar blåsa in från havet. Glaspartierna skyddas mot havet av ett yttre skydd med träribbväggar, där vissa även är skjutbara. Ribbverken splittrar vinden och försvagar den vilket minskar kyleffekten mot glaset- även ribbtaket med glas skyddar glaset och ger de även längre livslängd. Samtidigt får man en förlängning av det invändiga rummet ut mot havet.

Byggnaden består av flera olika längor som även formar sig kring en innergård. Från innergården ser man havet genom huset, man kan öppna upp varma stilla dagar, eller stänga till men ändå se havet igenom och få ett mikroklimat på innergården. Vårsolen är varm men den kalla vårvinden måste avskärmas och man kan då låta utelivet börja några månader tidigare.

De olika isolerade längorna kan värmas separat beroende på antal personer och funktioner i huset.

Byggnaden har även flera utomhusduschar samt utekök med eldstad.

Emma Jönsson Dysell Fotograf www.emmajonssondysell.com