Skip to main content
Villa Bergman, Salthamn


Villa Bergman är ett andra Terrasshus i Salthamn, granne med Villa Boo, med utvecklade uterum och med naturen helt fram till uterummen och husfasaden. Den Gotländska naturen är unik med en fantastisk artrikedom. Ett viktigt koncept för den nya bebyggelsen längs Salthamns 2 km kust, ca 10 km norr om Visby, är att försöka bevara den Gotländska naturen och inte ersätta den med, som vanligt är, med villasamhällenas gräsmattor. Natur och bebyggelse ska också förstärka varandra, estetiskt och funktionellt.

Villa Bergman har precis som Villa Boo, material som håller för slitage och åldras vackert, vilket är en del av hållbarhets konceptet för Salthamn. Kalkstensgolv, trä och textilier av eldblå.

 

   

   

Fotograf: Emma Jönsson Dysell
www.emmajonssondysell.com