Skip to main content

Villa Celine Salthamn

Byggnaden är belägen på en höjd, i området kallad ”Slottsberget” ovanför Salthamnsdalen med utsikt över hav, Visby i söder och kvällssol åt väster. Tidigare fanns det två enkla sommarhus på platsen som ersattes med ett permanenthus, Villa Slottsberget. Byggnaden har även delar för uthyrning som ingår i verksamheten i Salthamn.

Emma Jönsson Dysell Fotograf www.emmajonssondysell.com