Skip to main content
Villa m

Villa m

Byggnadens arkitektur tar utgångspunkt i det lokala, kyrkor med trätorn, långsmala ladugårdsformer och fiskebodar. Gemensamt för de tre byggnaderna är vitputsad fasad, tjärat trä och byggnader med en robust karaktär. Villa m framstår med ett självständigt uttryck, men med förankring i det lokala.Huset placering i landskapet är viktig. Byggnaden ligger bakom en liten upphöjning i landskapet, ansluter till skogen och ett stort fält med enar och kalkberg i dagen, det ger en undanskymd och samtidigt framträdande placering. Allt ekologiskt byggande börjar med husets placering i landskapet. Genom att placera byggnaden utifrån platsens sol och vindförhållande kan man redan där vinna energi alternativt minska energiförlusterna.