SENASTE PROJEKT:

 

Villa Boo, Salthamn

 

Villa Bergman, Salthamn

 

Villa Hagerman, Ljugarn

 

Villa AK, Hamra

 

Skogshuset, Östra Gotland

…”ett helhetligt tänkande i förhållande till befintlig byggd miljö, en tydlig landskapstillhörighet, lokalklimatisk hänsyn och med lokala material och hantverk.”

Se filmen om Villa m på Hustoppen